Locaties

Op dit moment zijn er vier teeltlocaties in Zuidwest-Nederland waar ons bedrijf actief is.

Locatie

|Oosterland

Locatie Oosterland heeft een totale oppervlakte van 6,5 hectare. Samen met enkele andere glastuinbouwbedrijven gebruiken we lokale biomassa. We nemen niet alleen warmte af, maar onttrekken ook CO2 aan de rookgassen en blazen deze de kassen in. Voor dit project zijn wij verenigd met DES B.V.

Duurzame Energie Sirjansland, DES B.V. is opgericht om de energievoorziening van de deelnemende tuinbouwbedrijven te verduurzamen en de duurzaamheid in de toekomst waar mogelijk uit te bouwen. Aansluitend op de biomassa gebruiken we een WKK: een WKK is een gasturbine die stroom opwekt. Onze impact op het milieu is daardoor erg laag.

Locatie

Dinteloord

Deze locatie heeft een totale oppervlakte van 11,5 hectare. Het maakt deel uit van het Agro & Food cluster Nieuw Prinsenland: een tuinbouwgebied voor glastuinders en een bedrijventerrein voor andere Agro & Food gerelateerde bedrijven. Het gebied ligt naast de suikerfabriek in Dinteloord.
Voor alle bedrijven in het cluster is duurzaamheid heel belangrijk. Zij profiteren hierbij van elkaar, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars reststromen. Zo wordt proceswater van de Cosun Suikerfabriek gezuiverd en opgeslagen in de grond. Als er bij de glastuinders een tekort aan water ontstaat, bijvoorbeeld tijdens een droge zomer, kunnen wij dit water afnemen en gebruiken als gietwater in de kas.

Daarnaast werken we op deze locatie met twee WKK’s. We wekken zelfs meer stroom op dan we zelf nodig hebben. Het overschot verkopen we op het elektriciteitsnet. Het warm geworden koelwater voor de machines gebruiken we om de kas te verwarmen. Daarnaast worden ook de uitlaatgassen gezuiverd en de CO₂. eruit gehaald. Deze brengen we vervolgens weer in de kas om de plantengroei te bevorderen.
Ook gaan we meedoen met het project Osiris, waarbij 17 tuinbouwbedrijven 100 miljoen kuub aardgas per jaar kunnen besparen. We hopen dit in de toekomst te kunnen realiseren.

Locatie

|Steenbergen

Deze locatie heeft een totale oppervlakte van 8,5 hectare. We maken hier gebruik van een systeem waarmee we warmte bewaren. Het bestaat uit twee WKK’s en twee warmtepompen, aangevuld met aquifers. De WKK stoot laagwaardige warme lucht (±30 Co) uit via de schoorsteen. Deze warmte gaat niet verloren, maar wordt met behulp van een aquifer opgeslagen in de grond, op een diepte van 80 meter. ’s Winters halen we deze warmte weer naar boven, brengen de temperatuur via de warmtepompen omhoog tot 45 graden, en gebruiken deze voor ons verwarmingssysteem. 

De warmtepompen worden aangedreven door elektra en kunnen 1MWh aan warmte produceren. Daarnaast zijn we bezig met onder meer het project Osiris waarbij 100 miljoen kuub aardgas per jaar kan worden bespaard door 17 tuinbouwbedrijven.

Locatie

Westdorpe

In Westdorpe (gemeente Terneuzen) staat onze grootste vestiging: 12,5 hectare. Op deze locatie worden elk seizoen als eerste onze aubergines geplant en geoogst.

Daarnaast werken wij in Westdorpe volop aan duurzaamheid, samen met Warmco. Met behulp van hoogwaardige technieken worden restwarmte en CO₂. uit de Yara kunstmestfabriek (Sluiskil) omgezet in waardevolle grondstoffen voor hergebruik. Het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van Biopark Terneuzen en het meest duurzame glastuinbouwgebied van Nederland.