Duurzame en innovatieve energievoorziening bij Van Duijn De Jong Aubergines

Voordat we je vertellen welke duurzame oplossingen wij hebben geïmplementeerd, blikken we eerst even terug op tien jaar geleden. Toentertijd hadden wij een ketel op de kwekerij waarmee wij onze kassen verwarmde met aardgas. De warmte ging de kas in en de CO₂ uit de rookgassen ook. Dit hebben wij wel 30 jaar lang op deze manier gedaan. Daarna zijn wij overgestapt op een warmtekrachtkoppeling, ook wel WKK genoemd. Bij WKK wordt er tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. De elektra die deze warmtekrachtkoppeling opwekt gebruiken wij deels voor eigen gebruik op de kwekerij en verkopen wij deels weer terug aan het net. Ook met deze techniek gaat de opgewekte warmte en CO₂ de kas in. Echter was dit nog niet de meest duurzame oplossing. We blijven afhankelijk van fossiele brandstoffen en wij zijn dus hard op zoek gegaan naar alternatieven. Dit doen wij samen met collega-bedrijven, vaak onze buren, omdat de investeringen groot en risicovol zijn.

Duurzame innovaties in Terneuzen

In Terneuzen werken wij samen met Warmco. Met behulp van hoogwaardige technieken worden restproducten omgezet in waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Warmco is erin geslaagd een techniek te ontwikkelen waarmee restwarmte en CO₂ kunnen worden hergebruikt in de glastuinbouw.

Wij zitten met vier andere kwekerijen gekoppeld aan de fabriek Yara Sluiskil. Hier wordt restwarmte en CO₂ hergebruikt. Het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van Biopark Terneuzen en het meest duurzame glastuinbouwgebied van Nederland. Dit is een unieke aanpak in Nederland, zeker gezien de omvang!

Duurzame innovatie in Dinteloord

Op deze locatie werken we met twee WKK’s. Dit zijn gasturbines die stroom opwekken. Omdat we meer stroom opwekken dan dat we zelf nodig hebben kunnen we dit overschot verkopen op het elektriciteitsnet. Het warm geworden koelwater voor de machines gebruiken we om de kas mee te verwarmen. Daarnaast worden ook de uitlaatgassen gezuiverd en de CO₂ eruit gehaald, die we vervolgens weer in de kas kunnen brengen om de plant beter te laten groeien.

Verder zijn wij in Dinteloord actief bezig met het project Osiris. De zeventien tuinders die bij project Osiris zijn aangesloten, kunnen 100 miljoen kuub aardgas per jaar besparen! Tot slot zouden wij twee kasgebieden willen koppelen aan de afvalverwerkingscentrale van PreZero in Roosendaal. PreZero is een grondstoffenbedrijf met een duidelijk doel: het behoud van grondstoffen en de vermindering van de hoeveelheid afval die niet kan worden gerecycled.

Duurzame innovaties in Steenbergen

Ook op deze locatie draaien wij met twee WKK’s en twee warmtepompen, samen met aquifers.

De WKK stoot laagwaardige warme lucht, van ongeveer 30 graden, uit via de schoorsteen. Deze warmte gaat normaal verloren, maar niet bij ons! Op onze locatie in Steenbergen koelen wij deze rookgassen verder terug en slaan deze laagwaardige warmte op in de grond. Dit gaat via bronnen op zo’n 80 meter diep en dit doen wij door een aquifer.

In de winter halen wij deze warmte weer terug naar boven. Via de warmtepompen brengen wij de temperatuur weer omhoog naar wel 45 graden. Deze temperatuur kunnen wij goed gebruiken in ons verwarmingssysteem. De warmtepompen worden aangedreven door elektra en kunnen 1 MWh aan warmte produceren.

Ook in Steenbergen zijn we bezig met het Osiris project waarbij restwarmte en CO₂ vanuit de afvalverwerkingscentrale van PreZero in Roosendaal wordt gebruikt in onze kassen.

Duurzame innovaties in Oosterland

In Oosterland zijn wij samen met twee van onze buren aan de slag gegaan met biomassa. Na een lange zoektocht waarbij aardwarmte en dergelijke allemaal onderzocht zijn, leek biomassa ons een mooie optie. Biomassa is een verzamelnaam voor plantaardig en dierlijk materiaal die we als grondstof of energiebron gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld hout zijn, snoeiafval, afval uit de voedingsindustrie, dierlijke mest of olie uit zaden.

Het bijzondere aan dit project is dat wij niet alleen de warmte afnemen, maar ook de CO₂ uit de rookgassen onttrekken en de kassen inblazen.

Voor dit project zijn wij verenigd met DES B.V., Duurzame Energie Sirjansland. DES B.V. is opgericht om de energievoorziening van de deelnemende tuinbouwbedrijven te verduurzamen. Het doel is om de duurzaamheid van de tuinbouwbedrijven in de toekomst waar mogelijk uit te bouwen.

Tot slot hebben wij in Oosterland aanvullend op de biomassa ook één WKK draaien.

Het nieuwe telen

Naast alle innovatieve oplossingen voor het aardgas probleem die wij hebben geïmplementeerd op onze vestigingen, proberen onze teeltmensen ook zo veel mogelijk te telen volgens het principe van ‘’Het nieuwe telen’’, afgekort HNT. Met HNT wordt er zo bewust mogelijk omgegaan met energie en tegelijkertijd een optimale productie behaald. HNT maakt gebruik van natuurkundige kennis om de teelt optimaal te sturen in onder meer temperatuur, vocht, CO₂-dosering, licht en schermen. Zo hebben veel van onze kassen een tweede energiescherm, deze zorgt voor een flinke energiebesparing en een beter teelt resultaat!!

Wij zijn de afgelopen jaren erg actief geweest om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstof. Uiteraard gaan wij dit in de aankomende jaren verder uitbreiden en optimaliseren! Heb je verder nog vragen over onze duurzame projecten en innovaties? Neem dan contact met ons op.